این مطلب به یقین ثابت شده است و خیلی ها نیز نقل کرده اند که اگر از حال انسان معلوم شود

 

که می خواهد نماز شب بخواند بیدارش می کنند ، بدون احتیاج به دعا ها و آیات معهوده ،

 

و این بیدار کردن به طرق مختلف است ، یا در می زنند یا صدایی می آید یا او را به نام صدا می زنند .

 

" آیت الله بهجت (ره) "

نوشته شده در تاریخ شنبه یازدهم مرداد 1393 توسط ...