السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا سلطان یا علی ابن موسی الرضا

امام رضا