دستور العمل از آیت الله وحید خراسانی در مورد قرائت سوره توحید

"به دیگران هم سفارش کنید، نماز صبح را که خواندید، یازده بار سوره (قل هو الله احد) را بخوانید، وقت خواب هم یازده بار این سوره را بخوانید، بین روز هم که بیکارید، راه می روید، این سوره را بخوانید، شما جوانها از حالا شروع کنید، بعد روحتان می شود اکسیر احمر، یک روز می بینی شب شده صد تا سوره (قل هو الله احد) خواندی، آن وقت این صد تا سوره چه می کند؟اولا: به حکم روایات متعدده هم از طرق عامه، هم از طرق خاصه، قرائت یک سوره (قل هو الله احد) ثلث تورات، ثلث انجیل، ثلث زبور، ثلث قرآن، حساب می شود، آن وقت سه سوره که خواندی، خدا به رحمت واسعه اش اجر تورات و انجیل و زبور و قرآن را به تو می دهد، این سوره را بخوانید، شروع کنید از امروز، همه را هم هدیه به امام زمان کنید، آن هدیه به امام زمان اثرش این است، که این سوره دیگر رد نمی شود."

دیدار با دانش آموزان 1387

*دوستان لطفا به این فقیه اهل بیت توهین نکنند. زنده کردن مراسمات فاطمیه به دست ایشان صورت گرفته. هر کسی چنین اجازه ای از مولا علی دریافت نمی کند. حداقل ایشان را قبول ندارید سکوت کنید زیرا اگر یک درصد نیز احتمال باشد ایشان از بزرگان و اولیا الهی باشند بر روی روح انسان اثر بدی می گذارد.


آیت الله وحید خراسانی