!*____ عاقل کیست ____*!

آیت الله مجتهدی تهرانی:

به هر که عقل دادند ، چه ندادند؟ به هر که عقل ندادند ، چه دادند؟

عقل چیز عجیبی است. البته فکر نکنید عقل همین است که ما داریم.

 یک دسته دیوانه اند و در دیوانه خانه هستند و ما عاقل هستیم ، نه!

 عاقل آن است که به فکر آخرت باشد ،

 کسی که آخرت را انتخاب می کند ، این فرد عاقل است

وکسی که دنیا را انتخاب میکند از نظر اسلام این فرد عاقل نیست....

بنابراین عاقل خیلی کم است..خیلی...

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم